Sabtu, 25 Juli 2015

Pengertian Gurindam

| Sabtu, 25 Juli 2015
Pengertian Gurindam - Gurindam adalah beentuk puisi lama yang terdiri atas dua baris, tiap baik terdiri dari dua baris kalimat dengan irama yang sama, yang merupakan satu kesatuan yang utuh. Baris pertama berisikan semacam soal, masalah atau perjanjian, dan baris kedua berisikan jawabannya atau akibat dari masalah atau perjanjian dari baris pertama tadi.
Gurindam 12
Gurindam berasal dari bahasa Tamil (India) yaitu kirindam yang berarti mula-mula amsal, perumpamaan. Baris pertama berisikan semacam soal, masalah atau perjanjian dan baris kedua berisikan jawaban nya atau akibat dari masalah atau perjanjian pada baris pertama tadi. Contoh:

Barang siapa tiada memegang agama
Sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama.

 Barang siapa mengenal yang empat,
 Maka ia itulah orang yang ma’rifat.

 Gendang gendut tali kecapi
 Kenyang perut senang hati

Pengarang gurindam yang terkenal adalah Raja Ali Haji, saudara sepupu Raja Ali yang menjadi raja muda di Riau (1844-1857). Gurindam 12 pasal karya Raja Ali Haji yang terkenal berjudul “Gurindam Dua Belas”.

buku Puisi Lama karya Sutan Takdir Alisyahbana.

Contoh 1:
Barang siapa tiada memegang agama,
sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama,
Barang siapa mengenal yang empat,
maka dia itulah orang yang ma’rifat.
Cari olehmu sahabat,
yang boleh dijadikan obat.
Barang siapa mengenal diri,
maka telah mengenal Tuhan yang bahri.
Hendaklah memegang amanat,
buanglah khianat.
Tahu pekerjaan tak baik, tetapi dikerjakan,
bukannya manusia itulah setan.

Contoh 2:
Kurang fikir, kurang siasat,
tentu dirimu kelak tersesat.
Fikir dahulu sebelum berkata,
supaya terelak silang sengketa.
Siapa menggemari silang sengketa,
kelaknya pasti berdukacita.

Related Posts

Tidak ada komentar:

Posting Komentar